Archive page banner
فستینگ و سندرم مابولیسم
محدودسازی زمان غذا خوردن با درمان دارویی، بهترین رویکرد!

بهینه سازی پنجره غذا خوردن به صورت بالقوه در بهینه سازی متابولیسم موثر است و همراهی آن با مصرف داروها، ممکن است بهترین رویکرد باشد.

فستینگ کتونیا
فشرده سازی زمان غذا خوردن و بهبود متابولیسم

فشرده سازی زمان غذا خوردن یا همان فستینگ متناوب، الگویی از غذا خوردن اس که باعث کاهش وزن و بهبود متابولیسم بدن می شود.

اثرات فستینگ بر بدن

مطالعات زیادی در مورد فستینگ متناوب و اثرات آن بر روی انسان و حتی حیوانات انجام شده است. این مطالعات نشان داده اند که فستینگ فواید قدرتمندی برای کنترل وزن و سلامت بدن و مغز خواهد داشت. حتی ممکن است در افزایش طول عمر نیز موثر باشد. در اینجا مهمترین مزایای سلامتی فستینگ متناوب ذکر...

فستینگ متناوب چیست؟

فستینگ متناوب یا Intermittent Fasting نوعی الگوی غذایی است که بین دوره های فستینگ (نخوردن در ساعات معین) و غذا خوردن چرخه می شود. در واقع فستینگ اینکه کدام غذاها را باید بخورید را مشخص نمی کند، بلکه زمانِ خوردن آن را معین میکند. از این منظر، یک رژیم غذایی متعارف نیست، بلکه به طور...