انسولین چیست؟

انسولین هورمونی است که در پانکراس (لوزالمعده) ساخته می شود؛ غده ای که در پشت معده قرار دارد.  انسولین به بدن اجازه می دهد تا از گلوکز موجود در خوراکی و نوشیدنی ها برای انرژی استفاده کند، این ماده نوعی قند است که در بسیاری از کربوهیدرات ها یافت می شود. نقش انسولین در مدیریت...