1.  

ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات:

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

  1. شرکت: شرکت همگرا به شناسه ملی 10100700340 که نسبت به ارائه خدمات پلتفرم سبک زندگی کِتونیا اقدام می‌کند.
  2. خدمات سبک زندگی کِتونیا: خدمات شرکت شامل ارائه خدمات تخصصی سلامت اعم از تغذیه، پزشکی، کوچ، مشاوره و آزمایشگاه و امثال آن از طرف کاربر خدمت دهنده به کاربر خدمت گیرنده و رصد و پایش این خدمات و کسب اطمینان از تعامل ارزش آفرین بین آنها.
  3. پلتفرم: هر گونه محیطی اعم از مجازی یا حضوری که شرکت مهیا می کند تا خدمت گیرنده و خدمت دهنده یا طرف های تجاری شرکت جهت ارزش آفرینی سلامت محور با یکدیگر در تعامل باشند. مانند و نه محدود به: خدمات پرونده الکترونیک، ثبت و بایگانی اطلاعات زیستی کاربر، ثبت و بایگانی دستورات خدمت دهندگان، پایش اطلاعات سلامت، ثبت و بایگانی وعده های غذایی، آرشیو و ارایه رسپی های تغذیه ای، برنامه ریزی و تشکیل جلسات مجازی یا حضوری و امثال آن.
  4. قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فی‌مابین شرکت و کاربر خدمت دهنده، جهت بهره‌برداری موقت از پلتفرم سبک زندگی کِتونیا.
  5. کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است، اعم از خدمت گیرنده و خدمت دهنده، که بر اساس قرارداد حاضر از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر به پلتفرم متصل و از خدمات سبک زندگی کِتونیا بهره‌مند می‌شود.
  6. کاربر خدمت دهنده: شخص حقیقی است که در پلتفرم سبک زندگی کِتونیا برای ارائه خدمت حاضر است و بر اساس قوانین کشور ایران مجوز یا پروانه مورد نیاز برای ارایه خدمت مورد نظر در حوزه تخصص ثبت شده در سامانه را دارد و ممنوعیت یا منعی از طرف مراجع ذیصلاح برای فعالیت ندارد.
  7. کاربر خدمت گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی است که در پلتفرم سبک زندگی کِتونیا برای دریافت خدمت ثبت‌‌نام کرده‌ است.
  8. حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات سبک زندگی کِتونیا در پلتفرم دارند.
  9. کمیسیون کِتونیا: کمیسیون پزشکی کِتونیا با حضور یک پزشک، یک کارشناس تغذیه همگی با مجوز سازمان نظام پزشکی ایران، و راهبر سلامت تشکیل می شود.
  10. راهبر سلامت: شخصی است آشنا به فرایند درمان و دارای تخصص مرتبط که از ابتدای ورود تا زمان خروج کاربر از پلتفرم همراه وی است و به صورت دائم پاسخ گوی سوالات او خواهد بود. کوچ یا راهبر، وظیفه راهبری کاربر در مسیر بهبودی برای تغییر عادات سبک زندگی ناسالم به عادات سبک زندگی سالم را دارد. تصمیم گیرنده برای تغییر نوع خدمات دریافتی کاربر، کوچ است.
  11. تضمین کیفیت: برای کسب اطمینان از کیفیت و اثربخشی خدمات، واحد تضمین کیفیت، بر فعالیت و دریافت خدمت کلیه کاربران نظارت می کند.
  12. جلسه کوچینگ : جلسات حضوری یا به صورت آنلاین که در طی آن سبک زندگی سالم توسط کاربر خدمت دهنده مطابق نیاز کاربر  خدمت گیرنده به وی آموزش داده می شود.
  13. تماس نظارتی راهبر سلامت : تماس تلفنی یا صوتی توسط راهبر سلامت، جهت پیگیری دوره ای وضعیت کاربر و ارائه بازخورد مناسب به وی جهت کسب اطمینان از  اصلاح صحیح سبک زندگی.
  14. نظارت پزشکی : نظارت پزشک و کارشناس تغذیه و راهبر سلامت به صورت آفلاین بر پارامترهای بیمار و در صورت نیاز صدور دستور مقتضی.
  15. طراحی رژیم غذایی : تهیه رژیم غذایی زیر نظر کارشناس تغذیه و مطابق دستور کمیسیون پزشکی براساس شرایط و سلایق کاربر خدمت گیرنده.
  16. تجهیزات اندازه گیری و امکانات: برای رسیدن به هدف سلامت نیاز است کاربر، تجهیزات اندازه گیری را تهیه کند و به صورت دوره ای طبق دستور کمیسیون اندازه های مشخص را به کمیسیون اعلام نماید و آزمایشات لازم را انجام دهد و داروها یا مواد غذایی توصیه شده را تهیه و استفاده کند.
  17. اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار پلتفرم سبک زندگی کِتونیا قرار داده می‌شود، اعم از اطلاعاتی که در تماس های تلفنی یا در جلسات آنلاین منتقل و ذخیره می شود یا به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره‌برداری از خدمات توسط شرکت تولید یا در اختیار شرکت قرار می‌گیرد، همگی نزد شرکت محرمانه خواهد بود و شرکت حق ارائه آن به دیگران را ندارد، تنها کاربر به پلتفرم این اجازه را می دهد که برای بهبود فرآیندهای درمان و آموزش متخصصین و برای رفع مناقشه بین کاربران پلتفرم، از این اطلاعات بهره بگیرد.
  18. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد، اعم از قوانین حوزه بهداشت و درمان و علوم پزشکی.
  19. مشاوره یا توصیه: هرگونه گفتار، نوشتار یا عملی که در پاسخ به درخواست کاربر خدمت گیرنده از سوی کاربر متخصص (از طریق پلتفرم) به وی ارائه می شود.

ماده ۲- چارچوب و قواعد دریافت خدمات کاربر در پلتفرم

در بدو ورود کاربر خدمت گیرنده به پلتفرم، یک راهبر سلامت به او اختصاص می یابد. راهبر سلامت مطابق نیاز کاربر، متخصصین تغییر سبک زندگی(کاربران خدمت دهنده) را  به وی معرفی می کند و اطمینان می یابد تا خدمات پلتفرم، برای کاربر  خدمت گیرنده، اثر بخش، مفید و موثر است.  راهبر سلامت کسب اطمینان می کند که اهداف سلامتی کاربر مشخص باشد،  نقشه راه اصلاح سبک زندگی ترسیم شده باشد و کاربر  در مسیر مناسب به سمت اهداف سلامتی خود در حرکت باشد.

 1. کاربر خدمت گیرنده پلتفرم دارای دوره های درمان، تثبیت و پایش است.
 2. در دوره درمان نیاز است که کاربر یک نفر را به عنوان همراه به پلتفرم معرفی کند. نیاز است که همراه کاربر در جریان تمامی فرآیند آموزش، درمان، تغذیه و وضعیت وی باشد و بیشتر اوقات همراه کاربر  باشد تا در مواقع بحرانی بتواند به او کمک کند.
 3. در هر مرحله مطابق نیاز بیمار، راهبر سلامت وی با مشورت کمیسیون تصمیم می گیرد که خدماتی بیشتر یا کمتر از موارد موارد مشخص شده در نقشه راه به کاربر ارائه شود.
 4. کاربر فقط هزینه خدماتی که واقعا دریافت کرده است می پردازد و موارد ذکر شده در نقشه راه برآوردی است، اگر کاربر خدماتی کمتر دریافت کند، نیاز به پرداخت هزینه آنها ندارد و اگر خدمات بیشتری دریافت کند، لازم است هزینه خدمات بیشتر را پرداخت کند.
 5. کمیسیون کتونیا موظف است پیش از پذیرش نهائی کاربر، ضمن بررسی پرونده پزشکی وی، درصد احتمال معکوس سازی دیابت نوع دو را برآورد کند و به اطلاع کاربر برساند و در صورت تایید کاربر، پذیرش انجام خواهد شد. بدیهی است معکوس سازی دیابت تنها در صورت همکاری شما و همراه شما مقدور می گردد.
 6. بهبود بیماری دیابت نوع دو به معنای وقوع هر یک از موارد زیر است :
  • کنار گذاشتن بخش یا تمام انسولین مصرفی
  • تبدیل درمان دو دارویی به تک دارویی
  • ترک داروهای ضد دیابت
 7. شرایط ایده آل برای معکوس سازی و یا ورود بیمار دیابت نوع دو به فاز تثبیت، به این شرح است:
  • قطع انسولین

  • میزان قند ناشتا در بازه نرمال

  • HOMA-IR(شاخص مقاومت به انسولین) کمتر از 6.2

  • HB-A1C  اصلاح شده زیر 6.5

  • ترجیحا خارج شدن ازچاقی( BMI کمتر 30)
    • فاز درمان معمولا حداکثر سه ماه به طول می انجامد، اما این زمان ممکن است برای بیماران مختلف و شرایط مختلف آنها متفاوت باشد.

2-8- کمیسیون پزشکی یا کوچ ارشد برای تغییر وضعیت بیمار از فازهای درمان، تثبیت و پایش تصمیم می گیرند.

2-9- خدمات نمونه دریافتی در دوره سه ماهه تثبیت به این شرح است :

  • 0  تماس نظارت کوچ

  • 4  جلسه کوچ

  • 1 جلسه کمیسیون پزشکی

  • 5 مورد نظارت پزشکی

  • 0  مورد طراحی رژیم غذایی

  • 1 ساعت نظارت کوچ ارشد

2-10- خدمات نمونه دریافتی در دوره پایش که هجده ماه به طول خواهد انجامید، به این شرح است :

  •  تماس نظارت کوچ

  • جلسه کوچ

  •  مورد طراحی رژیم غذایی

10-2- در هر زمان در پروسه درمان چنانچه کوچ ارشد یا کمیسیون صلاح بداند میتواند درمان را متوقف کند.

11-2- در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد ادامه درمان برای بهبود بیماری مفید نیست، می تواند درمان را متوقف کند.

ماده ۳- مسئولیت کاربر:

3-1- کاربر موظف است قبل از انجام فعالیت های بدنی شدید، مراسمی که ممکن است هیجانی یا احساسی شود و یا مواردی مشابه، حتما کوچ (راهبر) خود را در جریان بگذارد تا توصیه ها یا تمهیدات لازم را برای او در نظر بگیرد.

۳-۲-تجهیزات اندازه گیری و امکاناتی که لازم است برای پیوستن به برنامه مدیریت فشرده تغذیه داشته باشید:

  • دستگاه اندازه گیری قند خون

  • دستگاه اندازه گیری فشار خون

  • دستگاه اندازه گیری وزن ترجیحا BIA

  • دستبند هوشمند GoBe3 (اختیاری)

  • امکان خرید و استفاده از دارو و مکمل مطابق دستور پزشک

  • امکان انجام آزمایشها و سونوگرافی مورد تجویز پزشک

  • امکان خرید مواد غذایی مطابق دستور کمیسیون

۳-۳- در طول دوره درمان بنا بر نظر پزشک میزان قند یا فشار خون و یا وزن بدن باید به صورت دوره ای یا روزی چند بار اندازه گیری و گزارش شود. و توقف آن ممکن است موجب خلل در فرآیند درمان گردد یا برای کاربر مخاطره انگیز باشد. لذا تمهیدات لازم برای اندازه گیری دائم پارامترهای مورد نظر تیم پزشکی باید پیشتر اندیشیده شود.

4-3- در صورت استفاده از دستگاه GoBe3 به دلیل امکان پایش مستقیم کالری دریافتی، آب مصرفی، ساعت خواب و میزان استرس و همچنین قند خون شما نظارت تیم پزشکی بر پارامترهای زیستی شما افزایش یافته و درصد معکوس سازی دیابت شما افزایش می یابد.

5-3- کاربران باید توجه داشته باشند پلتفرم سبک زندگی کتونیا برای استفاده و ارایه خدمات در صورت رخداد موارد اورژانس پزشکی، اورژانس اجتماعی و هر مورد اورژانسی دیگر یا مواردی که در آن حضور فیزیکی متخصص و یا معاینه بالینی یا اندازه گیری علایم حیاتی نیاز باشد، ایجاد نشده و در این موارد خدماتی ارایه نمی‌کند.

لازم به ذکر است کاربران در چنین مواردی باید با اورژانس شهر خود یا هر مرجع در نظر گرفته شده برای رسیدگی به آن مورد اورژانسی تماس حاصل بگیرند (مورد اورژانس به مواردی همچون تصادفات، خونریزی، صدمات ناشی از ضرب و جرح، موارد مسمومیت، کاهش سطح هوشیاری، هر موردی مشکوک به انواع سکته، آسیب‌‌های ناشی از خودکشی و هر آنچه که عرفا به نام مورد اورژانسی شناخته می‌شود یا نیاز به فوریت‌های پزشکی دارد گفته می‌شود. لازم به ذکر است کلیه موارد مطرح شده در این بند تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد و محدود به موارد ذکر شده نیست.

3-6- غیر از هزینه هایی که کاربر جهت استفاده از پلتفرم می پردازد لازم است هزینه ها و امکانات لازم برای انجام آزمایشات و تهیه دارو ها و مواد غذایی و تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز مطابق دستور کمیسیون را نیز پوشش دهد.

ماده ۴ هزینه‌ها و پرداخت:

4-1- کاربر در آغاز عضویت در پلتفرم مبلغی بصورت پیش پرداخت، پرداخت می کند و به حساب طلبکار او محاسبه می گردد.

4-2- در طی فرآیند درمان، تثبیت و پایش، حسب گزارش و تصمیم کوچ، بنا بر نوع و مقدار خدمات دریافتی بر اساس تعرفه موجود در سایت، خدمات دریافتی به حساب بستانکار کاربر لحاظ می شود.

4-3-در صورتیکه اعتبار کاربر در حسابش کمتر از خدمات مورد نیاز دریافتی شد، کاربر لازم است نسبت به افزایش موجودی حساب خود اقدام کند.

4-4- بیمار تا دو هفته فرصت دارد به هر دلیلی از ادامه درمان صرف نظر کند، کل وجه دریافتی در این صورت عودت می گردد.

4-5- تعرفه خدمات دریافتی ممکن است بصورت ماهیانه تغییر کند، در صورت بروز چنین موردی تعرفه در سایت یا اپلیکیشن به روز می شود.

پزشک شما :  دکتر محمد حسن گیوه چین قمصری   شماره نظام پزشکی : 196998
کارشناس ارشد تغذیه شما : آقای رامین تقی زاده شماره نظام پزشکی : ت- 6769