نمودار 1 تغییرات وزن

خانم ر.ه 58 ساله که فرودین ماه 1400 متوجه دیابت نوع دو شدند، در پانزدهم آذرماه 1401 در کمیسیمون پزشکی کتونیا شرکت کرد که شرح حال بیمار  به صورت زیر بود:

هنگام شرکت در کمیسیون، وزن 55.5 کیلوگرم، قد148، شاخص توده بدنی 25.3، دور کمر 91 و دور باسن 100 ثبت گردید.

نتیجه کمیسیون اولیه کتونیا به صورت زیر به بیمار اعلام گردید:

مداخله اصلی ما بر روی اصلاح سبک زندگی است و جنبه های مختلف سبک زندگی شما بویژه تغذیه و خواب نیازمند اصلاح است. باورهای غلط هم اصلاح خواهند داشت و بهتر است در برابر اصلاح آن مقاومت نکنید.

وضعیت قند خون درحال حاضر در مرحله ای است که نیاز به تزریق انسولین است. ولی با توجه به این که انسولین باعث یک چرخه معیوب می شود ترجیح این است که وارد این مرحله نشویم.

نیاز به آزمایش خون داریم تا آپدیت پروفایل لیپیدی و قندی و وضعیت کم کاری تیروئید مشخص شود.

با توضیحات داده شده در کمیسیون پزشکی کتونیا، بیمار بسیار علاقه مند به مشارکت در برنامه کتونیا بود. بنایراین تیم کتونیا آموزش های و برنامه های خود برای اصلاح سبک زندگی( تغذیه ، خواب، ورزش، سلامت روان و پزشکی) بیمار را از همان زمان شروع کرد.

همچنین اهداف زیر برای ایشان تعیین گردید:

  1. بهبود مقاومت به انسولین
  2. افزایش انرژی و روحیه
  3. بهبود سوزش و درد پاها
  4. کنترل و کاهش قندها به همراه اصلاح و کاهش داروی دیابت مصرفی
  5. اصلاح دریافت های غذایی و وضعیت خواب
  6. تنظیم  رژیمی مناسب با شرایط سلیاک ، دیابت و پروفایل چربی

در آزمایش خون 04-10- 1401 بیمار

با گذشت تقریبا 25  هفته از روند درمان و آموزش های سبک زندگی تیم کتونیا در آزمایش خون 27-03- 14

برای بیمار ثبت گردید که حاکی از تغییرات معنادار در شاخص های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک بیمار است.

داروهای دریافتی فعلی بیمار :

باید دانست که ديابت، شايع ترين بيماري اندوكرين است كه بيش از 150 ميليون نفر در جهان و نزديك به 3 ميليون نفر در ايران به آن مبتلا هستند و موارد قابل توجهي از آن ناشناخته باقي مانده است. بر اساس اطلاعات موجود، تخمين زده مي شود كه شيوع ديابت در سال 2025 به 300 ميليون نفر خواهد رسيد توجه به ميزان مرگ و مير و معلوليت هاي ناشي از عوارض مزمن ديابت و بار اقتصادي هنگفت آن، اين بيماري از اهم معضلات سلامتي محسوب میگردد.شيوع ديابت در كشور ايران همانند ساير كشورهاي در حال پيشرفت رو به افزايش است. از این رو به نظر می رسد، اصلاح سبک زندگی و تغذیه بهترین و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری و درمان دیابت می باشد. از این رو تیم کتونیا بر آنست تا از طریق آموزش ها سبک زندگی و تغذیه به صورتی اختصاصی و متناسب با شیوه زندگی افراد گام مهمی در کمک به بیماران دیابتی و سندروم متابولیک بر دارد.

نمودار 2  تغییرات شاخص توده بدنی
نمودار 3 تغییرات دور کمر
نمودار 4 تغییرات دور باسن
شکل 1 آزمایش خون 04-10-1401
شکل 2 آزمایش خون 27-03-1402
نمودار 5 تغییرات قند ناشتا
نمودار 6 تغییرات قند دوساعته