تجربه خانم فاطمه

خانم ف .ع 58 ساله که 18 سال است که برایشان تشخیص دیابت داده اند و از سال 96 انسولین میزنند.، در یکم مهرماه 1401 در کمیسیمون پزشکی کتونیا شرکت کرد.
بیمار هم اکنون برنامه ی کتونیا را پیروی می کند و توانسته است با همراهی تیم کتونیا سندروم متابولیک و دیابت خود را به خوبی بهبود، فشار خون  را کنترل و  12 کیلو گرم کاهش وزن را تجربه کند و با بهبود شاخص های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک خود، پس از گذشت تقریبا 6 سال سابقه تزریق انسولین، موفق به قطع آن و در عین حال کنترل دیابت و سندروم متابولیک از طریق اصلاح  سبک زندگی و تغذیه شود و از بسیاری از عوارض تزریق انسولین در امان باشد.

تجربه خانم حوری

خانم ح .ذ 58 ساله که سابقه دیابت نوع دو دارد، در هفتم مهرماه 1401 در کمیسیمون پزشکی کتونیا شرکت کرد.
 بیمار هم اکنون برنامه ی کتونیا را پیروی می کند و هیچ دارویی مصرف نمیکند و توانسته است با همراهی تیم کتونیا سندروم متابولیک و دیابت خود را معکوس کند، پرخوری احساسی خود را کنترل و  16 کیلو گرم کاهش وزن را تجربه کند و با بهبود شاخص های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک خود، بسیاری از علایم و عوارض قند خون بالای خود را کاهش دهد و تغییرات اساسی در ایجاد سبک زندگی سالم خود ایجاد کند.

تغییرات وزن

تجربه آقای طاها

آقای  ط.ذ 34 ساله با سابقه تری گلیسیرید خون 700 و قند خون 400، مبتلا به فشار خون، با تشخیص قبلی اختلال دو قطبی و با سابقه خانوادگی فشار خون و چربی خون و کلسترول و دیابت نوع دو، در دوم تیرماه 1401 در کمیسیمون پزشکی کتونیا شرکت کرد.
بیمار هم اکنون برنامه ی کتونیا را پیروی می کند و توانسته است با همراهی تیم کتونیا 12 کیلو گرم کاهش وزن را تجربه کند و با بهبود شاخص های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک خود، پس از گذشت تقریبا 6 ماه موفق به کنترل قند خون  و فشار خون خود  از طریق اصلاح  سبک زندگی و تغذیه شود و از بسیاری از عوارض قند خون بالا  در امان باشد.

تجربه خانم آذر

خانم آ.س 56 ساله که از سال 1383 (18 سال پیش) برایشان تشخیص دیابت داده اند و از سال 92 انسولین تزریق می کنند.، در 28 خرداد ماه 1401 در کمیسیمون پزشکی کتونیا شرکت کرد.
بیمار هم اکنون برنامه ی کتونیا را پیروی می کند و توانسته است با همراهی تیم کتونیا سندروم متابولیک  و دیابت خود را به خوبی بهبود دهد و و از بسیاری از عوارض نوسانات قند  در امان باشد. او توانسته است فشار خون  را کنترل کند و  12 کیلو گرم کاهش وزن را تجربه کند و با بهبود شاخص های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک خود، پس از گذشت تقریبا 9 سال سابقه تزریق انسولین، موفق به کاهش دوز آن شود.