بهبود بیماری سندرم متابولیک
با اصلاح رفتار غذایی و عادت‌ها

کمیسیون پزشکی

بهبود پایدار بیماری‌های با ریشه سندرم متابولیک، ملزم به پایش و ارتباط دائم بیمار با کادر درمان است.
از این رو مدیریت رژیم فشرده (مُرف)، تحت نظارت کمیسیون پزشکی انجام می‌شود و برای مراجعین به محض شروع رژیم پرونده سلامت تشکیل می‌شود.

اعضای کمیسیون پزشکی عبارتند از:
  • پزشک
  • کارشناس تغذیه
  • مربی‌سلامت
اعضای کمیسیون همگی دارای مجوز سازمان نظام پزشکی/ پرستاری ایران یا وزارت بهداشت می‌باشند.

پایش حامی بیمار

یکی از نقایص مهم سیستم درمان فعلی، نبود پایش مستمر و عدم تطابق فرایند بهبودی با سبک زندگی بیمار است. در "مُرف"  ارتباط انسانی دائمی است و علاوه بر رصد پارامترهای زیستی مانند، قند خون، فشار خون و چربی و...، المان‌های سبک زندگی مانند: تغذیه، ورزش، فعالیت‌های اجتماعی و احساسی نیز توسط "مربی سلامت" پایش می شود تا بهترین تشخیص و تجویز، تحت نظر کمیسیون پزشکی، مطابق با سبک زندگی و عادت‌های بیمار اتخاذ شود.

ثبت نام مدیریت رژیم فشرده

با تکمیل فرم، راهبر سلامت کتونیا در 24 ساعت آینده جهت مشاوره و راهنمایی با شما تماس می گیرد.

مُرف در یک نگاه

مقالات