تجربه واقعی بیمار از معکوس‌سازی دیابت

بهبود ومعکوس سازی دیابت به چه معناست؟

هرگاه یکی از موارد زیر اتفاق بیافتد:
ثبت نام برای مشاوره رایگان معکوس‌سازی

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

Deprecated: ucfirst(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/ketonialife/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-payments.php on line 36

بهبود و معکوس سازی دیابت نوع 2

در دیابت نوع 2 بدن قادر به استفاده موثر از انسولین برای رساندن گلوکز به سلول ها نیست، از این رو سطوح قند یا گلوکز در جریان خون جمع می شوند، این باعث می‌شود که سلول‌ها برای دریافت انرژی، گرسنه باشند.

کتونیا با مدیریت رژیم فشرده و اصلاح سبک زندگی، بهبود و معکوس سازی دیابت نوع 2 را ممکن ساخته است.

بهبود و معکوس سازی دیابت

کتونیا با مدیریت رژیم فشرده و اصلاح سبک زندگی، بهبود و معکوس سازی دیابت نوع 2 را ممکن ساخته است.

در دیابت نوع 2 بدن قادر به استفاده موثر از انسولین برای رساندن گلوکز به سلول ها نیست، از این رو سطوح قند یا گلوکز در جریان خون جمع می شوند، این باعث می‌شود که سلول‌ها برای دریافت انرژی، گرسنه باشند.

کنترل و مدیریت دائمی

کمیسیون پزشکی

بهبود پایدار بیماری‌های با ریشه سندرم متابولیک، ملزم به پایش و ارتباط دائم بیمار با کادر درمان است.
از این رو مدیریت رژیم فشرده (مُرف)، تحت نظارت کمیسیون پزشکی انجام می‌شود و برای مراجعین به محض شروع رژیم پرونده سلامت تشکیل می‌شود.

اعضای کمیسیون پزشکی عبارتند از:
  • پزشک
  • کارشناس تغذیه
  • مربی‌سلامت
اعضای کمیسیون همگی دارای مجوز سازمان نظام پزشکی/ پرستاری ایران یا وزارت بهداشت می‌باشند.

گزارش گیری روزانه و نظارت پیوسته

علائم فرد روزانه گزارش می شود و اعضای کمیسیون درباره پروسه درمان با هم مشورت می کنند. روند بهبودی دائماً زیر نظر است و هر روز وضعیت فرد بررسی می شود تا کوچکترین علائم شناسایی و درمان شوند.

کمیسیون پزشکی با توجه به دارو های مصرفی بیمار، بیمارهای زمینه ای، و پیشگیری از تداخل دارویی و مطابق با سبک زندگی فعلی فرد رژیم را توصیه و مدیریت می کند.

اختصاصی شدن درمان و همراهی تیم پزشکی با بیمار به طور روزانه موجب شده پروسه ی درمان کوتاه تر، موثرتر و همچنین اراده و امید فرد نسبت به ادامه رژیم بیشتر شود.

ثبت نام مدیریت رژیم فشرده

با تکمیل فرم، راهبر سلامت کتونیا جهت مشاوره و راهنمایی با شما تماس می گیرد.

معکوس‌سازی دیابت در یک نگاه

تجارب بهبودی

ثبت نام مدیریت رژیم فشرده

با تکمیل فرم، راهبر سلامت کتونیا جهت مشاوره و راهنمایی با شما تماس می گیرد.