رژیم غذایی با شاخص گلیسمی پایین

گلیسمی

رژیم غذایی با شاخص گلیسمی پایین (GI پایین) یک برنامه غذایی است که بر اساس نحوه تأثیر غذاها بر سطح قند خون است که سطح گلوکز خون نیز نامیده می شود.

شاخص گلیسمی

Glycemic Index شاخص گلیسیمی

شاخص گلیسمی (GI) یک امتیاز عددی را به یک غذا بر اساس میزان افزایش شدید قند خون شما اختصاص می دهد

کلید سوخت و ساز منابع انرژی بدن

افراد زیادی هستند که با رژیم گرفتن و کاهش وزن دست و پنجه نرم می کنند؛ آن ها احساس می کنند که گرسنه می مانند، به انتها رسیده اند، نمی توانند ثابت بمانند،و یا حتی به جای چربی بدنی، عضله از دست می دهند. مشکل کجاست؟