9 راه برای افزایش انرژی و طول عمر ، تقویت میتوکندری

یکی از بیشترین گلایه های بیماران ما، شکایت از خستگی مداوم است. این احساس خستگی کیفیت زندگی آنها را کم کرده و باعث شده است که روزهای خود را به سختی سپری کنند. اما علت این عارضه چیست؟ عدم توجه به میتوکندری! بله، دلیل این خستگی های مداوم، غالبا درمان نشدن میتوکندری ها است. بسیاری […]