مقاومت به انسولین چطور باعث بیماری می شود؟

مقاومت به انسولین مشخصه دو بیماری بسیار رایج یعنی سندرم متابولیک و دیابت نوع ۲ است. سندرم متابولیک گروهی از عوامل خطر مرتبط با دیابت نوع ۲، بیماری قلبی و سایر مشکلات است کهگاهی اوقات به آن سندرم مقاومت به انسولین می گویند، زیرا ارتباط نزدیکی با این وضعیت دارد.[۱][۲] علائم سندرم متابولیک عبارتند از […]

انسولین چیست؟

انسولین هورمونی است که در پانکراس (لوزالمعده) ساخته می شود؛ غده ای که در پشت معده قرار دارد.  انسولین به بدن اجازه می دهد تا از گلوکز موجود در خوراکی و نوشیدنی ها برای انرژی استفاده کند، این ماده نوعی قند است که در بسیاری از کربوهیدرات ها یافت می شود. نقش انسولین در مدیریت […]