تأثیر غذا بر هورمون ها و سلامتی

غذاهای مختلف می توانند به طرق مختلف بر سطح هورمون شما تأثیر بگذارند. اثرات متفاوت گلوکز و فروکتوز مثال خوبی در این زمینه است. این دو قند ساده به ازای هر گرم کالری یکسانی دارند، اما بدن شما آنها را به روش‌های کاملاً متفاوتی متابولیزه می‌کند.