طعم شیرین اما بیماری‌های تلخ

نوشیدنی های شیرین شده با شکر منبع اصلی قند افزوده در رژیم های غذایی در سراسر جهان هستند.اما چه اثراتی بر سلامتی دارند؟