تأثیرات تغذیه بر سیگنال دهی هورمونی

الگوهای غذایی اصولا بر حساسیت بافت به برخی از هورمون ها تأثیر می گذارند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که با رژیم های غذایی با الگوی غربی که شامل مقادیر بیشتری از کربوهیدرات‌های تصفیه شده و چربی‌های اشباع شده هستند و در مقابل شامل مقادیر کمتری از فیبر هستند، ترشح کورتیزول کاهش می یابد.[۱] [۲]  در […]

تاثیر غذا بر هورمون ها و خاصیت علم تغذیه

مواد مغذی خاص، الگوهای غذایی و تغذیه، نقش مفید یا مضری در تعادل هورمونی دارند. الگوهای مختلف دریافت تغذیه، از ناشتا گرفته تا کالری های اضافی، و همچنین غذاهایی با بار گلیسمی بالاتر، بر سطوح گردشی هورمون های مختلف تأثیر می گذارند. حساسیت هورمونی  عوامل غذایی بر حساسیت سلولی به سیگنال های هورمونی تأثیر می […]

هورمون ها در سیری و گرسنگی چه نقش دارند؟

هورمون ها، اشتهای ما را تنظیم می کنند تا به بدن در حفظ سطح انرژی کمک کنند. برخی از هورمون ها گرسنگی را تحریک می کنند و بعضی دیگر سیگنال می دهند که به اندازه کافی غذا خورده ایم و از دریافت غذای بیشتر جلوگیری می کنند. عدم تعادل در هورمون های دخیل در کنترل […]